Aktualności

Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Otrzymaliśmy dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do naszej biblioteki. Z  radością informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki […]

Szkolne laboratorium chemiczno – fizyczne

Z radością informujemy, że złożony przez nas wniosek o udzielenie dotacji w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” na realizację zadania „Utworzenie pracowni „Szkolne laboratorium chemiczno – fizyczne”” przeszedł pozytywną weryfikację i w dniu 14.10.2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nam dotację w wysokości 43747,00 (załkowity koszt zadania 48797,00). W […]

Przewiń do góry